31.12.2014   Projekt "Balíček kvalifikací v oblasti auditů a BOZP" (CZ.1.07/3.2.11/03.0025)

Ukončení projektu

Ke dni 31. 12. 2014 byla ukončena realizace projektu „Balíček kvalifikací v oblasti auditů a BOZP“, jehož cílem bylo umožnit účastníkům kurzů kvalitní a rozsáhlé vzdělání v oblasti auditů a BOZP a tím zvýšit jejich uplatnění na trhu práce.

Závěrečnou částí projektu byly pilotážní vzdělávací kurzy modulu Technik BOZP, Manažer BOZP a Auditor systémů řízení. Jejich úkolem bylo připravit účastníky na vykonání zkoušky k získání profesní kvalifikace vybraného modulu. Tento cíl byl úspěšně naplněn, těchto kurzů se zúčastnilo 30 účastníků, z nichž 16 úspěšně vykonalo zkoušku před autorizovanou osobou.

Na základě poznatků získaných přímo od účastníků kurzů a od lektorů proběhla v konečné fázi kurzů evaluace vytvořených vzdělávacích programů a e-learningové aplikace.

Zároveň bychom chtěli veřejnost informovat o plánovaných aktivitách po ukončení financování z ESF. V rámci udržitelnosti projektu budou vytvořené vzdělávací moduly nabízeny minimálně 2 roky ještě po jeho ukončení. Vytvořené výukové materiály budou i nadále sloužit jako podklad k samostudiu a k následným školením, která budou v budoucnu nabízena za cenu režijních nákladů.

30.9.2014   Projekt "Balíček kvalifikací v oblasti auditů a BOZP" (CZ.1.07/3.2.11/03.0025)

Aktuální stav aktivit projektu

V období 3.čtvrtletí byly dokončeny veškeré vzdělávací materiály včetně e-learningové aplikace pro všechny vzdělávací moduly. S touto aplikaci byli seznáměni všichni členové realizačního týmu.

Dále proběhlo školení vybraných lektorů, kteří tak získali informace o vytvořených výukových materiálech a o připraveném výběru účastníků vzdělávacích kurzů.

Od září se již rozběhly pilotáže vzdělávacích modulů, nejdříve se uskutečnil kurz modulu technik BOZP. Všechny vzdělávací kurzy budou na závěr ukončeny zkouškami k získání příslušné profesní kvalifikace u autorizované osoby.

1.7.2014   Projekt "Balíček kvalifikací v oblasti auditů a BOZP" (CZ.1.07/3.2.11/03.0025)

Aktuální stav příprav metodik a dalších navazujících aktivit

V měsících dubnu – červnu byly dokončeny účastnické metodiky pro všechny tři připravované moduly a dokončují se i lektorské manuály. Během července budou tyto materiály připraveny k tisku tak, aby ve druhé polovině července již byly k dispozici pro plánované školení lektorů.

Výběr lektorů proběhl koncem června a v následujícím období se již lektoři plně zapojí do dalších plánovaných aktivit, které začnou oslovením a výběrem účastníků pro vzdělávací kurzy.

Během srpna bude také dokončena tvorba e-learningové aplikace pro teoretickou výuku všech tří modulů, jejíž využití bude při realizaci pilotního ověření.

2.4.2014   Projekt "Balíček kvalifikací v oblasti auditů a BOZP" (CZ.1.07/3.2.11/03.0025)

Aktuální stav příprav metodik

V měsících leden – březen 2014 probíhá zpracování kapitol č. 1 a 2 - Modulu Technik BOZP a Manažer BOZP. U Modulu Auditor systémů řízení se zpracovávají kapitoly č. 1 – 3. Před jejich finálním dokončením jsou materiály konzultovány s metodikem projektu.

V následujících měsících bude podle nastaveného harmonogramu probíhat tvorba dalších kapitol všech tří modulů. V souladu s projektovou žádostí řeší realizační tým také podobu Metodik pro lektory, která je rozpracována na jednotlivé části. Tvůrci vzdělávacích materiálů také řeší část se zaměřením na vzdělávání v oblasti dospělých, konzultovány jsou části vedoucí k náboru a výběru uchazečů a s tím související návrhy struktury úvodního pohovoru a testu k evaluaci.