W-Tazatel, webové dotazníkové šetření

Základní vlastnosti aplikace
  • Přístup k aplikaci odkudkoliv pomocí Internetu.
  • Více nezávislých šetření v různých časech.
  • Možnost nadefinovat základní parametry šetření.
  • Sestavení libovolného počtu dotazníků pro různé cílové skupiny dotazovaných..
  • Dotazovaní vyplňují své dotazníky on-line přes Internet.
  • Možnost použít i papírovou formu dotazníku s následným sběrem dat do aplikace.
  • Sledování průběhu šetření.
  • Vyhodnocení v přehledných grafech a tabulkách.
  • Možnost exportu výsledků do různých formátů.
Další informace včetně on-line dema

Tvorba webových aplikací na zakázku

Vytváříme webové aplikace podle přání zákazníka. Máme zkušenosti z vývojem širokého spektra webových aplikací jako jsou například: rezervační systémy, helpdeskové aplikace, aplikace typu DMS a CRM, jednoduché ekonomické a ERP systémy, aplikace pro e-learning apod.

Tvorba a SEO optimalizace webových stránek

Vytváříme statické i dynamické webové stránky včetně grafického návrhu a případného zajištění webhostingu. Provádíme SEO optimalizaci webových stránek.

Konzultace a školení v oblasti tvorby webů

Poskytujeme školení v oblasti tvorby webů pro začínající webové vývojáře. Obsahem školení jsou základní principy návrhu webu, jazyk HTML (XHTML) a dále pouřití CSS a JavaScriptu. Další námi poskytované školení a konzultace se zaměřují na dynamické weby vytvářené pomocí technologie PHP + MySQL.